DANIEL CRAIG - JAMES BOND

DANIEL CRAIG - JAMES BOND

Το έργο πήρε την θέση του στο Μουσείο ενώ πλήθος επισκεπτών ήδη έχουν τραβήξει τις πρώτες selfie με το ομοίωμα του πράκτορα 007 που εντυπωσιάζει με την ζωντάνια, την λεπτομέρεια και την ομοιότητα.


 

The wax took it's place at the Museum while crowds of visitors already have taken the first selfies with the likeness of agent 007 which impress with it's lifelike, detail and similarity.

 

Ποιός θα είναι ο επόμενος;

Ποιος θα είναι ο επόμενος;